Ether Prepolimerler

Polioller yapısında OH ( hidroksil ) grubu ihtiva eden kimyasallardır. Polieter ve Poliester olmak üzere iki çeşittir.

Molekül ağırlığı ve hidroksil fonksiyonalitesine göre çeşitlilik gösteren Polieter polioller,poliester poliollere göre daha fazla kullanım alanına sahiptirler.