Islatıcılar

Katı hammaddelerin sıvı bir çözücü-taşıyıcı içerisinde (dispersiyon işlemi esnasında) daha kolay ıslanmasını sağlayan sistemlerdir.