Monoetilen Glikol (MEG)

Poliüretan sektöründe polyester poliol üretiminin yanı sıra Boyalarda, sulu sistemlerde donma önleyici olarak.

Kazein, jelatin, dekstrin, bazı fenol-formaldehit reçine, alkid reçineleri ve boyar maddeler için çözücü olarak kullanılır.
 

Kimyasal Formülü : HOCH2CH2OH

Molekül Ağırlığı : 62,07 g/mol