Monomerik MDI

Terlik-Taban , Case ve lineer yapıdaki ürünler için kullanılan; katı-donuk haldeki izosiyanatlardır..