Poliüretan Katalizörler

Reaksiyon profili-ürün yapısının düzenlenmesi ve formülize edilmesi için kullanılan hızlandırıcı kimyasallardır.

Sektörel ve formülasyon olarak farklı ürünler için farklı katalizörler kullanılarak zamanlamalar ayarlanabilir.

Teknik detay ve bilgi için ekibimiz ile iletişime geçebilirsiniz.