Pluskim ile Çalışmak…

Şeffaf ve etik yönetim tarzını benimsemiş Pluskim; çalışanlarının gelişimi, sosyal imkanlar ve mutluluğu ile beraber sektöründe örnek gösterilecek bir anlayış içerisinde…

  • Saygı
  • Başarıyı Ödüllendirme
  • Mükemmel Organizasyonel Yönetim
  • Çeşitlilik/Kapsayıcılık
  • Takım çalışması
  • Hızlı karar verme-Çeviklik
  • Yenilikçilik
  • Müşteri odaklılık
  • Global bakış anlayışını, tüm çalışanları ile yaşayan ve paylaşan bir yönetim tarzı benimsiyor.

Gelecekteki kariyer gelişimi için üniversite-eğitim kurumları ile ortak projeler ve işbirlikteliklerine devam etmekte…